ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 18:48
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާކުރި ބައެއް ސާމާނު
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާކުރި ބައެއް ސާމާނު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގުރައިދޫ މަރުކަޒު
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގެ ދަށުން ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފި
 
ލޮކަރތަކާއި ފާހަނާ އާއި ސައިބޯ ކޮޓަރި ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި
 
އިންޑަސްޓްރިއަލް ބަދިގެއެއް ގާއިމްކޮށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގެ ދަށުން ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ވަނީ އެ މަރުކަޒުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ބަދިގެއެއް ގާއިމްކޮށް އެތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށް، ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ޖާގައެއް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް ލޮކަރތަކާއި ފާހަނާ އާއި ސައި ކޮޓަރި ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭންކުން ވަނީ ލައިބްރަރީ ކޯނަރއެއްވެސް ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެހީގައި މަރުކަޒުގެ ވޯޑުތަކަށް އެނދު، ގޮދަޑި، ސޯފާ، ގޮނޑި ފަދަ މުހިންމު ފަރުނީޗަރުވެސް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް