ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 11:40
އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ގަބްރިއަލެއް ގަރަވީނާ
އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ގަބްރިއަލެއް ގަރަވީނާ
ގޫގުލް
އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން
އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސްގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ
 
ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކާލުމުގައި މަކަރު ހަދައި މަނީ ލޯންޑާ ކުރިކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި

އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ގަބްރިއަލެއް ގްރަވީނާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އޭނާ އަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކާލުމުގައި ފައިސާ އަށް މަކަރު ހެދުމާއި އެ ފައިސާއިން މުދާ ހޯދުމާއި މަނީލޯންޑާ ކުރި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގްރޫޕްތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އިޓަލީގެ ޕްރޫޖިއާ ކޯޓުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ގްރަވީނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ކަމުގެ ހަގީގަތް ސާފުކޮށްދޭން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މިއަށްފަހު އޭނާގެ ވަކީލުން ވަނީ މި މައްސަލާގައި ގްރަވީނާ ހެއްކާއެކު ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމުގެ ހެކި ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ އަކީ އަބަދުވެސް ރިޝްވަތާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ތަނެކެވެ. 90 އާއި 2000ގެ ކުރީކޮޅު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގުގެ ގޮތުގައި އޮތް އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ވަޅުޖެހެން ފެށީ ވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް