ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 07:06
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިލް އެލް ހެއްލާފީ
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިލް އެލް ހެއްލާފީ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޓެކްނިކަލް ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯޗު: ހެއްލާފީ
 
ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ ޓީމުގެ ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯޗު ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީގެ ވެރިން ތިބޭނީ ކޯޗުގެ ފަހަތުގައި ކަަމަށް

ކުލަބުގެ ޓެކްނިކަލް ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯޗު ކަަމަށް، ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ރައީސް ނާސިލް އެލް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެސްޖީ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ލުއިސް އެންރީކޭއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ ޓީމުގެ ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯޗު ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީގެ ވެރިން ތިބޭނީ ކޯޗުގެ ފަހަތުގައި ކަަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ޓެކްނިކަލް އެންމެހައި ކަންކަމެއް ނިންމާނީ ކޯޗުކަމަށާއި، އެއީ އޭނާގެ އަތް މަތީގައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެއްލާފީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ފްރާންސް ލީގުގައި މިފަހުން ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެންރީކޭ ވަނީ، ވަކި ހިސާބަކުން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެމްބާޕޭ ބަދަލު ކުރަން އެންރީކޭ ނިންމަނީ މި ސީޒަނަށްފަހު އޭނާ ކުލަަބު ދޫކޮށްލާތީ އެވެ. އަދި އެއީ ޕީއެސްޖީގެ އިސްވެރިންގެ އެންގުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެންރީކޭ ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ ކުލަބުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ވިސްނުމަށްފަހު ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޕީއެސްޖީގައި އަބަދު އެމްބާޕޭ ނުހުންނާނެ ކަަމަށާއި، އެމްބާޕޭ ނެތް ދުވަހަކަށް ވެސް ޕީއެސްޖީން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެންރީކޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިތުރަށް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ، އެމްބާޕޭ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ޔަގީން ކޮށްވެސް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަބަދު ވެސް ކުލަބުގެ ކަންކަމުގައި، ކުލަބުން މުއާމަލާތު ކުރާނެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެމްބާޕޭ އަކީ ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޕީއެސްޖީން އަންނަނީ މުސްތަޤުބަލެއް ބިނާ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއާއެކު، އެމްބާޕޭ ވަނީ އެއްބަސްވުން އައު ނުކޮށް، ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަން އޭނާ ޕީއެސްޖީ އަށް ވެސް އަންގާފައިވާއިރު، އެމްބާޕޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް