ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:57
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކަސެމީރޯ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކަސެމީރޯ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ކުލަބު ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ތިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: ކަސެމީރޯ
 
ކަސެމީރޯ ބުނީ، ކުލަބުގެ އައު ވެރިން ބޭނުން ވަނީ އުންމީދީ ޕްލޭންތަކެއް ހަދުން ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ކުލަބުގައި ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމީރޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ އައު ވެރިޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަހުޖަނު ޖިމް ރެޓްކްލިފްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ކަސެމީރޯ އެ ވާހަކަ ދެއްކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. ރެޓްކްލިފްގެ ކުންފުނި އިނިއޯސް އިން ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ ގަނެފަ އެވެ. އެއާއެކު، ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ބާރު ވެސް އޭނާ އަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ރެޓްކްލިފް ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ ޕްލޭންތަކެއް ހަދައި، މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ.

ރެޓްކްލިފްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަސެމީރޯ ބުނީ، ކުލަބުގެ އައު ވެރިން ބޭނުން ވަނީ އުންމީދީ ޕްލޭންތަކެއް ހަދުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އުންމީދަކީ ކުލަބުގެ އައު ވެރިން، ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ވެސް ކަސެމީރޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ކުލަބުގައި ތިބެން ޖެހޭނީ ކުލަބު ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރެޓްކްލިފްގެ ކުންފުނި އިނިއޯސް އިން ޔުނައިޓެޑުގެ ހިއްސާ ގަނެފައިވާއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ވެސް ވަނީ އެކަމާ އެއްކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ޓެން ހާގް ބުނެފައި އޮތީ ރެޓްކްލިފް އަކީ ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާ ކަމަށާއި، ކުލަބާއެކު ކުރިއަށް ދާން އައު ވެރިންގެ ޕްލޭންތަކަކާއި، އުންމީދުތަކެއް އޮތް ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ހުރުމަށްފަހު، އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމުގައި ވެސް ކަސެމީރޯ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، އޭނާ އަކީ އެ ޓީމުގައި މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ކަސެމީރޯ ވަނީ މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 71 މެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް