ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:06
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާނުކޮށް، އަހަރެންނާ ދިމާ ކުރޭ: ޕޮޗެޓީނޯ
 
އޭނާ ބުނީ ސަޕޯޓަރުން އަޑު ގަދަކޮށް، ޓީމާ ދިމާކޮށްލުމުގައި ދެމި ތިއްބަސް، އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް

ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭނާއާ ދިމާ ކުރަން ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އެދިއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބްރެންޓްފޯޑާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީން ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުން، އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން އަޑު ގަދަކޮށް، ދިމާކޮށްލުމުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ސަޕޯޓަރުންގެ އިޙުސާސްތައް އޭނާ އަށް އިނގޭ ކަމަށާއި، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ އެ މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. އެ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަމަށާއި، މޮޅުވާން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި، ކުރި މަސައްކަތާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ސަޕޯޓަރުން ބޭނުން ވަނީ އަޑު އަހަށް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ސަޕޯޓަރުން އަޑު އަހަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ، އޭނާ އަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ އަހައި ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ސަޕޯޓަރުން އަޑު ގަދަކޮށް، ޓީމާ ދިމާކޮށްލުމުގައި ދެމި ތިއްބަސް، އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އާނާއާ ދިމާ ކުރަން އެދޭ ކަމަށެވެ. ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާ ކުރުމަށްވުރެ، އެގޮތް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސަޕޯޓަރުން ކުޅުންތެރިން ކުށްވެރި ކުރަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ކުޅުތެރިން ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޕޮޗެޓީނޯ އެދުނީ، އޭނާ ކުށްވެރި ކުރުމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ދަނޑު މަތީގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

މި ސީޒަންގައި ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާއިރު، ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ވެސް، އަދި ޓީމަށް ވެސް އަމާޒުވެ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ޗެލްސީން ވަނީ 26 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ އެންމެ 10 މެޗުންނެވެ. 10 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، ހަ މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު 36 ޕޮއިންޓާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ 11 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް