ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 10:10
2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވީއޭއެމުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން
2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވީއޭއެމުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން
އަތޫފް އާތިފް
ވީއޭއެމް
ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަނީ
 
ވީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވީ، ދާދި ފަހުން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބު، މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

ވީއޭއެމުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބަކީ، ވީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެކެވެ. އެއީ ހުސްވެފައިވާ ވީއޭއެއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށެވެ. ވީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވީ، ދާދި ފަހުން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ރަނޭޝް (ރަނޭ) އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ވީއޭއެމުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރުން، އައު ޢަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭ މަޤާމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމީ، މިދިޔަ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވީއޭއެމްގެ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އިއްތިފާގުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ، ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ (ޅ) ގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުން، ވީއޭއެމްގެ މަޤާމަކުން މީހަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި ނަމަ، ހަތް ދުވަހާއި، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަައި ދައުރުގެ ބާކީ ބަޔަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 19 އިން ކަމަށް ވެސް ވީއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ދާދި ފަހުން ވަނީ ވީއޭއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވީއޭއެމުން ވަނީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި، އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުންް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް (ޠަލާ) ވަނީ، އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް ބަަލައި ގަންނަން ނިންމައި، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް