ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:56
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަކޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަކޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
މޮޅާއެކު ލެވަކޫސަނުން ލީޑު 10 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާ ކޮށްފި
 
ލެވަކޫސަން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 24 މެޗުން 64 ޕޮއިންޓާއެކު

ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެފްސީ ކޮލޯންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ބަޔާ ލެވަކޫސަނުން ލީޑު 10 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާ ކޮށްފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކޮލޯންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ލެވަކޫސަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ލެވަކޫސަނުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގައި ކޮލޯން އަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެއްކީ، މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ޖާން ތިއެލްމަން އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ. މެޗުގެެ ބާކީ ބައި ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެމުން ދިޔަ ކޮލޯން ކޮޅަށް ލެވަކޫސަނުން ލީޑު ނެގީ، ފުރަތަމަ ޙާފުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖެރެމީ ފްރިމްޕޮން އެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެލެކްސް ގްރިމާލްޑޯ އެވެ.

މޮޅާއެކު ލެވަކޫސަން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 24 މެޗުން 64 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން އެ ޓީމު ބަލިވެފައި ނުވެ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ލިބެނީ 54 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް