ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 11:55
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭއާއި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭއާއި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާރސް
ޕީއެސްޖީ
އެމްބާޕޭއާ ނުލައި ކުޅެން ފަރިތަވާން ޖެހޭ: އެންރީކޭ
 
އެންރީކޭ ބުނީ، ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ޕީއެސްޖީން ކުޅެންޖެހޭނީ އެމްބާޕޭ ނުލައި ކަަމަށާއި، އެ ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ކަމަށް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ނުލައި ކުޅެން އެ ޓީމުން ފަރިތަވާންޖެހޭ ކަމަށް، ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން މޮނާކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީކޮޅު، އެންރީކޭ ވަނީ އެމްބާޕޭ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ވަނީ އެންރީކޭއާ ސުވާލުީކޮށްފައެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން އެންރީކޭ ބުނީ، ފުޓުބޯޅައިގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޕީއެސްޖީ ފަދަ ކުލަބެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތަކަށް ވެސް ކަންކަން މުހިންމުވާނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ޕީއެސްޖީން ކުޅެން ޖެހޭނީ އެމްބާޕޭ ނުލައި ކަަމަށާއި، އެ ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީއާއެކު އެމްބާޕޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަަށް ހަމަވާނެއެވެ. ޕީއެސްޖީން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރަން ބޭނުންވި ނަަމަވެސް، އެމްބާޕޭ ވަނީ އެއްބަސްވުން އައުނުކުރާނެކަން ކުލަބަށް އަންގައިފައެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާ މަސައްކަތްކުރަނީ މި ސީޒަން ނިމުމާއެކު ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުން އައުނުކުރާނެކަން އެމްބާޕޭ އަންގާފައިވާއިރު، ޕީއެސްޖީން ވަނީ އޭނާގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އެމްބާޕޭ ވަނީ ރެއާލަށް ބަދަލުވާން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު ވެސް، ރެއާލްގެ ހުށަހެޅުމެއް އެމްބާޕޭއަށް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް އެމްބާޕޭ ދިޔަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީގެ ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތަކާއެކު އެފަހަރު އެމްބާޕޭ ފަހު ވަގުތު ނިންމީ ކުލަބުގައި މަޑުކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް