ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:03
ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު
ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު
މަޖިލިސް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
"ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށްވުރެވެސް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން، ބިލް ތަސްދީގުކުރެއްވުން ރައީސަށް ލާޒިމު"
 
ބިލު ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި، އެކަމުގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި ބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަކީ ރައީސަށް ލާޒިމުކަމެއްކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި

އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމާ ގުޅޭ ބިލް މިހާރު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަކީ ރައީސަށް ލާޒިމުކަމެއްކަމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އަހްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ޕީޖީ އެހެން ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ބިލު ފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން ފޮނުވުމުންވެސް އެ ބިލު ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި، އެކަމުގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

ކުރީގެ ޕީޖީ އަހްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނާ އުސޫލުން މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމުން ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، މި ބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަކީ ރައީސަށް ލާޒިމުކަމެއްކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާނީ 87 ކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ އަދަަދަށް ބެލި ނަމަވެސް، ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލަށް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލު، ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކުރީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތުގެ ތާއީދާ އެކު އެވެ. އެއީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާނުލައި، އެ މަޝްރޫޢު ނިންމައިދޭނަން: ރައީސް
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގާއިރު އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކަށް، އެއްފަސް ކުރެވޭނީ އޭރުން: ރައީސް
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު