ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:16
ޓައިޓޭންސް އެކެޑަމީ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސްގައި
ޓައިޓޭންސް އެކެޑަމީ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސްގައި
ބާސްކެޓް އެކެޑަމީ މުބާރާތް
ޓައިޓޭންސްއާއި ބޯލާރސް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
 
މުބާރާތް އޮންނާނީ މާރޗް 1-8 އަށް

ޓައިޓޭންސް އާއި ބޯލާރސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކެޑަމީ ގުޅިގެން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިމުބާރާތަކީ ދެ އެކެޑަމީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ދެ އެކެޑަމީގައި ތަމްރީނު ހޯދަމުންދާ ކުޅުންތެރިން އެއްކޮށްލައިގެން އިންޓަރ ހައުސްއެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތުގައި 12 އުމުރުފުރާ ހިމެނެއެވެ. ގްރޭޑް 1 ން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ވެސް މުބާރާތުގައި ކުޅޭނެ ކަމަށް ދެ އެކެޑަމީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު އުމުރުފުރާގައި ގައުމީ ސްކޮޑްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް އެކުދިންގެ އުމުރުފުރާގައި ކުޅޭނެކަމަށް ދެ އެކެޑަމީން ބުންޏެވެ.

ދެ އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ދެ އެކެޑަމީގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދޭން ވެގެން މިކްސްކޮށް ބަހާލައިގެން ކުޅޭ މުބާރާތެއް. އިންޓަރހައުސް އެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް.
ޓައިޓޭންސް އަދި ބޯލާރސް އެކެޑަމީ

މި މުބާރާތުން ފުރުޞަތު ދެނީ ހަމައެކަނި ދެ އެކެޑަމީގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު އެކެޑަމީތަކާ ވެސް ގުޅިގެން މުބާރާތްތައް ބާއްވަން އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ދެ އެކެޑަމީން ބުންޏެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ މާރޗް 1 ން 8 އަށް އެކުވެނި އައުޓްޑޯ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައެވެ. ހަފްތާ ބަންދުގައި ފުލްކޮށް އަދި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ މެންދުރުފަހު މެޗުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް