ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 09:04
އިންޓަރ އެކެޑަމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ތަށި ހަވާލުކުރަނީ
އިންޓަރ އެކެޑަމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ތަށި ހަވާލުކުރަނީ
އިންޓަރ އެކެޑަމީ ބާސްކެޓް
އެކެޑަމީ ބާސްކެޓް މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކެޑަމީއަަކަށް ޓައިޓޭންސް
 
7 އެކެޑަމީ ވާދަކުރި

އިންޓަރ އެކެޑަމީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކެޑަމީއަކަށް ޓައިޓޭންސް ބާސްކެޓް އެކެޑަމީ ވެއްޖެ އެވެ.

ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުގައި ޓައިޓޭންސް ބާސްކެޓް އެކެޑަމީން ވަނީ ދެ ރަން މެޑައްޔާއި, 2 ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ރަން މެޑަލް ހޯދީ ޑިވިޝަން އޭގެ ފިރިހެން ބައިންނާއި ޑިވިޝަން އޭގެ އަންހެން ބައިންނެވެ. ރިހި މެޑަލް ހޯދީ ޑިވިޝަން ބީގެ އަންހެން ބައިންނާއި ޑިވިޝަން އޭގެ އަންހެން ބައިންނެވެ. ޑިވިޝަންގެ އޭގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓައިޓޭންސް ފްލަމިންގޯސް އެވެ. ދެވަނަ ހޯދީ ޓައިޓޭންސް ސްވާންސް އެވެ.

ޑީބާސްކެޓް ބޯޅަ އެކެޑަމީން ވަނީ ޑިވިޝަން ބީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. އެލީޓުން ވަނީ ޑިވިޝަން ބީގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. ދެން ވާދަކުރި ނެކްސްޓް ޖެން އިން އެއް ރިހި މެޑަލް އަދި ސްޓާރސް އެކެޑަމީން އެއް ރިހި މެޑަލް ހޯދިއެވެ. މުބާރާތުގައި 7 އެކެޑަމީން ވާދަކުރިއެވެ. މިއީ ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އެކެޑަމީތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމްތައް ވާދަކުރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް