ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 15:33
ރާއްޖެއާއި ނޭޕާލް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި ނޭޕާލް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ގައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމް
މިއީ މުޅި ޓީމް ޒުވާންކޮށްލަންވީ ވަގުތު- ނަޒީފް
 
ޓީމް 25 އަހަރުން ދަށަށް ބަދަލުކޮށްލަން ރަނގަޅު

މިއީ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމް ޒުވާންކޮށްލަންވީ ވަގުތުކަމަށް، ބާސްކެޓް ކޯޗު އަހުމަދު ނަޒީފް ބުނެފިއެވެ.

ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ހަތަރު މެޗުންވެސް ރާއްޖެ ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީއާ ވާހަކަދައްކަމުން ނަޒީފް ބުނީ، އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި މުޅި ޓީމް ޒުވާން ކޮށްލަންވީކަމަށެވެ. ޓީމް ބަދަލުކޮށްލިޔަސް އެންމެބޮޑު ވަރަކަށް ވާނީ ބަލިކަމަށާއި, އެހެންކަމުން މިއީ ބަދަލަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.

މުޅި ޓީމް ޒުވާންކޮށްލާފަ މިހާރު ސީނިއަރ ޓީމްގަ ތިބި ކީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން އެޑްކޮށްލައިގެން ރަނގަޅު މިކްސްއެއް ހަދާފަ އަލުން ތަޖުރިބާ ކުރަންވީ.
އަހުމަދު ނަޒީފް/ ބާސްކެޓް ކޯޗެއް

ނަޒީފް ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި 25 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިން ޓީމަށް ނަގައިގެން ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަންވީ ކަމަށެވެ. ދުރުން ކޯޗުން ގެނެސްގެންވެސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑަތި ހޭދަތަކެއް ކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފިކަން ނަޒީފް ފާހަގަކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި, އެހެންކަމުން ޓީމް ބަދަލުކޮށްލައިގެން ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ފަސް ޓީމް ވާދަކުރި މުބާރާތުގައި މެޗަކުން މޮޅުނުވެ, ސެމީގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ރާއްޖެއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް