ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:40
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން
އެމްޑީޕީ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ޕާޓީ ދޫކޮށް ނުދާނެކަމަށް އިގުރާރުވެއްޖެ
 
މަޖިލީހަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ހޮވޭ މެމްބަރުން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދާ މައްސަލައަކީ އާއްމުންނާއި ޕާޓީތަކުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން، ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރާނެ ކަމަށް މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް، އިގުރާރުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިގުރާރު ލައިދެއްވީ އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށް އިގުރާރުވެފައެވެ. އަދި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދާއި، ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި، ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ހިންގާ ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށްވެސް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކުރިއެވެ.

މަޖިލީހަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ހޮވޭ މެމްބަރުން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދާ މައްސަލައަކީ އާއްމުންނާއި ޕާޓީތަކުގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މިހާރު އެމްޑީޕިން ވަނީ މަޖިލީހަށް އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބުރަކޮށް އެބަކުރޭ: އީސަ
މިދިޔަ 5 އަހަރު އައްޑޫ ދެކެމުން އައި ތަރައްޤީ އަނެއްކާވެސް މަަޑުޖެހިއްޖެ - ނާޒިލް
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު ފެންނަނީ ކުރިން އަޅުވާފައި އޮތް ފިލްމެއް، އަލުން އެ ފިލްމު ބަލާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއްނުވޭ - ޝާހިދު
ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ހައިވަކަރު އޮޑިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް، ފެންނަނީ ޅޮސް އޮޑިއެއް - ފައްޔާޒް
މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަނެ ވެރިކަމުގެ މިސްރާބު ޚުދުމުހުތާރުވެރިކަމާއި ދިމާލަށް ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި - އީސަ
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ވަޒީރުންލައްވާ އެކި މަޤާމްތަކުގައި ވަޒީފާގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަން ފަށައިފި - އީސަ