ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 23:20
އިވޯބީ ފުލަމް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
އިވޯބީ ފުލަމް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުލަމް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ
 
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ތާވަލްގެ 6 ވަނައިގަ

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުލަމް އަތުންވެސް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ފުލަމްއިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެން 2-1 ނެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑް ނެގީވެސް ފުލަމްއިން ނެވެ. އެޓީމަށް ލީށް ނަގައިދިނީ ބަސޭ އެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަ ހެރީ މެގުއަރ އެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 9 މިނިޓްގެ ތެރެއިން 7 ވަނަ މިނިޓްގައި އިވޯބީ ލަނޑު ޖަހާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރި އެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ފުލަމް އަށް މޮޅެއް މިހޯދުނީ 11 މެޗަށްފަހު އެވެ. މިއީ 1963 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި ފުލަމް އަށް ހޯދުނު ދެވަނަ މޮޅެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރަސްމުސް ހޮއިލުންޑް ނުލާ ކުޅުނު ޔުނައިޓެޑްގެ އެޓޭކް ފެނުނީ ދަށްކޮށެވެ. ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެފައި މިވަނީ އެކްލަބްގެ %25 ހިއްސާ ރެޓްކްލިފްގެ ކުންފުނިން ގަނެފައި ވަނިކޮށެވެ. ލީގު ތާވަލްގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 44 ޕޮއިންޓާއެކު 6 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް