ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 11:57
ސަރުވަޝް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން
ސަރުވަޝް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން
އެންއީއޯސީ
ސަރުވަޝް އާދަމް
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، ސަރުވަޝް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
 
އޭނާ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ސަބަބެއް އެ ބޯޑުން އަދި ވުޒާރާއިން ވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

މާލީ ވުޒާރާގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ސަރުވަޝް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި ސަބަބެއް އެ ބޯޑުން އަދި ވުޒާރާއިން ވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެގޮތުން ޕީސީބީން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ފާއިތުވި 9 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުވަޝް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން ސަރުވަޝް ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭނާ ހުންނެވީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވްގެ އިތުރުން، ފިސްކަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހެޑްގެ މަގާމުގައިއެވެ. އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި ޕޮލިސީ އެނަލިސިސްގެ ދާއިރާއިން އިނގިރޭސިވިލާތުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރެއްވި ސަރުވަޝް އަކީ މާލީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ބަޖެޓާއި އަދި އެ ނޫން ވެސް އެ ދާއިރާގެ ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަސް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓާއި މާލީ އެކި ސިޔާސަތުތަތަކީ ސަރުވަޝްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ބައެއް ކަންކަމެވެ.

ސަރުވަޝް މީގެ ކުރިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގެ އިތުރުން، އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑު މެންބަރުކަން ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވެސް ދައުލަތުގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުވަޝް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ސަރުވަޝް އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 2013 ވަނަ އަހަރު، މީރާގެ ޕްރިންސިޕަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް