ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 05:53
ޖަރުމަނުގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ބްރެމޭ
ޖަރުމަނުގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ބްރެމޭ
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
ޖަރުމަނުގެ ލެޖެންޑު ބްރެމޭ މަރުވެއްޖެ
 
ބްރެމޭ ވަނީ ޖަރުމަނާއެކު، 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި

ޖަރުމަނުގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް، އެންޑްރިއާސް ބްރެމާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ބްރެމާ މަރުވެފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ބްރެމާގެ އަންހެނުން ސުޒޭން ޝެފާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މަރުވީ ކުއްލި އަކަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން، ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އޭނާ ވަނީ މިއުނިކްގައި ހުންނަ ޒިމްސެންސްޓްރާސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓު ކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ އެކަމަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބްރެމޭ މަރުވުމުގެ ހިތާމައިގައި ޖަރުމަނުގެ ކުލަބުތަކުންނާއި، އޭނާ ކުޅުނު ކުލަބުތަކުން އަންނަނީ، ބްރެމޭގެ އާއިލާ އަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވަމުންނެވެ. އަދި ބްރެމޭގެ ފަރާތުން ކުލަބުތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތާއި، ހޯދައިދީފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް، ކުލަބު ތަކުން އަންނަނީ އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ބްރެމޭ ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަދި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާން ފަދަ ކުލަބުތަކަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް 86 މެޗު ކުޅެދީ، އޭނާ ވަނީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބްރެމޭ ވަނީ ޖަރުމަނާއެކު، 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން 1986 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. ޖަރުމަނާއެކު އޭނާ ވަނީ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް