ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 10:53
ނަޕޯލީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ކަލްޒޯނާ
ނަޕޯލީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ކަލްޒޯނާ
ރޮއިޓާރސް
ނަޕޯލީ
ނަޕޯލީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ސްލޮވޭކިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކަލްޒޯނާ
 
ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމުގައި ކަލްޒޯނާ ހުންނާނީ، ސްލޮވޭކިއާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަަން ދޫކޮށްނުލައި

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ނަޕޯލީގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް، އިޓަލީ އަށް ނިސްބަތްވާ ފްރެންޗެސްކޯ ކަލްޒޯނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެ މަގާމަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސީ، ނަޕޯލީ ކޯޗަކަށް ހުރި ވޯލްޓާ މަޒާރީ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު އެވެ. ނަޕޯލީގެ ވަގުތީ ކޯޗުކަން އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ކަލްޒާނޯއާ ހަވާލުކުރިއިރު، އޭނާ ހުރީ ސްލޮވޭކިއާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގަ އެވެ. އެެ މަގާމަށް އޭނާ ހަަމަޖެއްސީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމުގައި ކަލްޒޯނާ ހުންނާނީ ސްލޮވޭކިއާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަަން ދޫކޮށްނުލަ އެވެ.

ނަޕޯލީގެ ކޯޗަކަށް ކަލްޒޯނާ ހަމަޖެއްސީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނަޕޯލީ ކުޅޭ އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ވާނީ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. ނަޕޯލީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ އެ މެޗުގެ ކުރިން ކަލްޒޯނާ އަށް ޓީމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ލިބޭނީ އެންމެ ފަރިތަކުރުމެކެވެ.

ކަލްޒޯނާ އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ސްލޮވޭކިއާ ޤައުމީ ޓީމަކީ ހެޑް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރި ފުރަތަމަ ޓީމެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ސްލޮވޭކިއާ ޤައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ޓެކްނިކަލް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ނަޕޯލީގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް