ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 09:32
ހޮއިލުންޑް ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ހޮއިލުންޑް ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އެބައޮތް!
 
ޔުނައިޓެޑާ ގަދަ ހަތަރަކާ ދެމެދު 5 ޕޮއިންޓް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދާ, މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދީ ލޫޓަން ޓައުން ދަނޑުގައި, 2-1 ން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މެޗުގައި ވިދާލީ ރަސްމުސް ހޮއިލުންޑް އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ލަނޑު ޖަހާ އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުރި ހޯދައިދިނެވެ. އަދި 7 ވަނަ މިނިޓްގައި ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖަހާ މޮޅެއްގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކޮށްދިނެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ހަ މެޗުގައިވެސް ލަނޑު ޖަހާ ރަސްމުސް ހޮއިލުންޑް ހުރީ ތަފާތު ފޯމެއްގައެވެ. މެޗުގައި ލޫޓަން ޓައުންއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ކާލްޓަން މޮރިސް އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ގަދަ ހަތަރަކާ ޔުނައިޓެޑާ ދެމެދު އަދިވެސް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. ހަތަރު ވަނަގައި އެސްޓަން ވިލާ އޮތީ 25 މެޗުން 49 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ޔުނައުޓެޑް އޮތީ 25 މެޗުން 44 ޕޮއިންޓާ އެކު ހަ ވަނައިގަ އެވެ. ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ 47 ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓްނަމް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް