ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 07:38
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ސިޓީ އަތުން ޕޮއިންޓެއް، ޕޮޗެޓީނޯ ހުރީ އުފާވެފައި
 
ޗެލްސީން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ވެސް އިނގޭ ކަމަށާއި، މެޗާމެދު އޭނާ ހުރީ އުފާވެފައި ކަމަށް ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ބުނި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ޗެލްސީ އަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބުމުން އުފާވެފައި ހުރި ކަމަށް، ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ޗެލްސީ އެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ކަންކަމަށް ޗެލްސީން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ވެސް އިނގޭ ކަމަށާއި، މެޗާމެދު އޭނާ ހުރީ އުފާވެފައި ކަމަށް ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ބުންޏެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ، ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލުން ވެސް މޮޅުވެވޭނެކަން ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީޣެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ލިވަޕޫލަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް، ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށެވެ. އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ވެސް، ގިނަ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭކަން ޕޮޗެޓީނޯ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އުންމީދެއްގައި ތިބެ، ކަމެއް ޤަބޫލު ކުރުން އެއީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޗެލްސީން އެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، ސިޓީ މެޗުން ހިތްވަރު ލިބިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަންގައި ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާއިރު، ލީގުގައި މިވަގުތު އެ ޓީމު އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. މިހާތަނަށް މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ޗެލްސީން 25 މެޗުން ކުޅެފައިވާއިރު، މޮޅުވެފައި ވަނީ 10 މެޗުންނެވެ. ފަސް މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، އަނެއް 10 މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް