ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 05:41
ޖަރުމަނު ލީގުގައި ލެވަކޫސަން އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޖަރުމަނު ލީގުގައި ލެވަކޫސަން އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ޖަރުމަނު ލީގު
ހުއްޓުމެއް ނެތި ލެވަކޫސަން ކުރިއަށް!
 
ލެވަކޫސަން ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން

ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެފްސީ ހެއިޑެންހައިމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ބަޔާ ލެވަކޫސަން އިން އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދަމުން އަންނަ ލެވަކޫސަން އިން ހެއިޑެންހައިމްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލެވަކޫސަން އިން ލީޑު ނެގީ، ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ. ޖެރެމީ ފްރިމްޕޮންގް ލަނޑު ޖެހީ އަމީން އަދްލީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލެވަކޫސަންގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އަދްލީ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ފްލޯރިއަން ވާޓްޒް އެވެ. މެޗުގައި ހެއިޑެންހައިމްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޓިމް ކްލެއިންޑިއެންސްޓް އެވެ.

މޮޅާއެކު ލެވަކޫސަން ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 22 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ލެވަކޫސަން އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް ލިބެނީ 50 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް