ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 07:20
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭނީ ޓަފް މެޗެއް: ގާޑިއޯލާ
 
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ސިޓީ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 23 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭ މެޗު ވަރަށް ޓަފް ވާނެ ކަމަށް، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، ސިޓީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާ ޗެލްސީ އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވެގެން، ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ސިޓީ އަށް އޮންނާނެ އެެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ޗެލްސީ އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމުގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ވެސް ވަރަުގަދަ ވާނެ ކަމަށެވެ. ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ، އަބަދު ވެސް ސީޒަންގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ އެންމެ ޓަފް މެޗުގެ ގޮތުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޗެލްސީ އަކީ ހުރިހާ ސިފަތަކަކުން ފުރިހަމަވެފައި އޮތް ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެ ޓީމުގައި ކުޅުމުގެ ފެންވަރާއި، ބޯޅަ ގެއްލުވައި ނުލާ ކުޅުމުގެ ފެންވަރު އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ޗެލްސީގައި ތިބި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް ބޯޅަ އާއެކު ފަރިތަ ކުޅުމެއް ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ސިޓީ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 23 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ސިޓީ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން އެއް ވަަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ލިބެނީ 54 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް