ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 11:17
ބަޔާން އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ ކޭން
ބަޔާން އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ ކޭން
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ގޯސްތަކެއް ހެދުނު، ދެން އޮތީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލުން: ކޭން
 
ދެ ވަނަ ހާފަށް ބަޔާން ނިކުތްއިރު ޓީމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ރޫހެއް ނެތް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ބުނެފި އެވެ.

ޗެމްްޕިއަންްސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލާޒިއޯއާ ވާދަކޮށް ބަޔާން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދުމަށް ބަޔާނަށް ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގަައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގު ކާމިޔާބު ކުރާށެވެ.

ލާޒިއޯ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޭން ބުނީ، މި ހަފްތާ އަކީ ބަޔާނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ހަފްތާއެއް ކަަމަށެވެ. އޭނާ އެ އިޝާރާތް ކުރީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަތުން ބަޔާން ބަލިވި ބަލިވުމަށެވެ. އެ މެޗުން ބަލިވެ، ބަޔާން ވަނީ ލީގު ރޭހުގައި ފަހަތަށް ސޮއްސާލައިފަ އެވެ. އެ ޕްރެޝަރުގައި އޮވެ ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ބަލިވުމާއެކު، ޕްރެޝަރު ވަނީ އިތުރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލުމަަށްފަހު ބަޔާނަށް ބަދަލުވި ކޭން ބުނީ، މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ދިޔައީ ވަރަށް ދަށްކޮށް ކަމަށާއި، އެކަމާ ވަރަށް ދެރަވާ ކަމަށެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ބަޔާން ނިކުތްއިރު ޓީމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ރޫހެއް ނެތް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތީ ދަށްވެފައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް، ބަޔާން އަދިވެސް އޮތީ ފުރުސަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، ބަޔާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގު އޮތްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން އުންމީދުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއަަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން ނަތީޖާ އަނބުރާލައި، ބޭނުންވާ އަމާޒު ހާސިލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ކޭން ބުންޏެވެ. އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބަޔާނަށް ބަދަލުވި ކޭން ވަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާނަށް ކުޅެދިން 29 މެޗުން 28 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ބޮޑެތި އަދި މުހިންމު މެޗުތަކުގައި ކޭންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުފެންނާތީ، ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކާއި ބަޔާންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑު ކިޔުން އޭނާ އަށް އަމާޒުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް