ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 17:59
ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަގު ބަންދުކޮށްފައި- ފައިލް ފޮޓޯ
ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަގު ބަންދުކޮށްފައި- ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެ އެމްވީ
އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް
ގަވާއިދުން ރެއިޑްތަކެއްކޮށް، އެހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި
 
ޑީޕޯޓުކޮށްލި މީހުންނަކީ އެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގެންފައިވާ މީހުން
 
ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 2 ނުވަތަ 3 އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދޭ

ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުން ގިނަ ރެއިޑްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި، އެހެން ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލާފައި ވާކަމަށް، އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުން ގިނަ ރެއިޑްތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 2 ނުވަތަ 3 އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ރެއިޑްތަކުގެ ތެރެއިން، ބަންގްލަދޭޝް 83 މީހުންނާއި، އިންޑިއާ 42 މީހުންނާއި، ސްރީލަންކާގެ 25 މީހުންނާއި، ނޭޕާލު 8 މީހުންނާއި، ޕާކިސްތާނު އެކަކާއި، ތައިލެންޑު 7 މީހުންނާއި، ޕިލިޕީންސް 4 މީހުންނާއި، ވިއެޓްނާމު 8 މީހުންނާއި، ރަޝިޔާ އެކަކާއި، ލެޓްވިއަން އެކަކާއި، ބްރެޒިލް 2 މީހުންނާއި، ނައިޖީރިއާ 3 މީހުން އެކި ކުށްތަކުގައި ޑީޕޯޓުކޮށްލާފައި ވާކަމަށެވެ.

ޕޮލިހާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ރެއިން އޮޕަރޭޝަންތައް މިހާރު ހިންގަމުންދަން. ހަފުތާއަކު ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް ނޫނީ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ރެގިއުލާރކޮށް ގެންދަން. މީގައެއް ނުހިމެނޭނެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް. މިއީ ރެގިއުލާރކޮށް ކުރެވޭ ދެ މަސައްކަތް. ޚާއްސަ ކޭސްތަކުގަ ބައެއް ޓާގެޓް އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފަ ވާނެ، ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން. އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގަ، ބައެއް ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ (މައިގަނޑު ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ) ފަރާތްތައް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވި، މިހާރު ވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް އޭގެތެރޭން ޑޮކިއުމެންޓް / ޕާސްޕޯޓު ހުރި ފަރާތްތައް ޑީޕޯޓް ކުރެވިފަ.
އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ، މުހައްމަދު ޝަމްއާން

ޝަމްއާން ވިދާޅުވީ ޑީޕޯޓުކޮށްލި މީހުންނަކީ އެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގެންފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވިޒާ ވަޔަލޭޝަނާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް