ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 11:11
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖޯޑަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖޯޑަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް
ކޮރެއާ ބަލިކޮށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޯޑަން ފައިނަލަށް
 
ޖޯޑަން އިން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ ޓީމެއް ޔަގީން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާން އަދި ޤަތަރު ކުޅޭ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ސައުތު ކޮރެއާ ބަލިކޮށް، ޖޯޑަން އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޖޯޑަން އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޖޯޑަން އިން ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މިއީ ޖޯޑަން އިން އޭޝިއަން ކަޕްގެ ތާރީޚުގައި ވެސް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވަރުގަަދަ ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ޖޯޑަން އިން ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޔަޒާން އަލް ނައިމަތު އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ މޫސާ އަލް ތަމާރީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮރެއާ އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ޖޯޑަން އިން ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މޫސާ އަލް ތަމާރީ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ނިޒާރު މަހުމޫދު އަލް ރަޝްދާން ތަނަވަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް، ތިން ޑިފެންޑަރު ކައިރިން ނައްޓައި ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

ޖޯޑަން އިން ފައިނަލްގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ ޓީމެއް ޔަގީން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާން އަދި ޤަތަރު ކުޅޭ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް