ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 19:01
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
އޭސީސީ މެންސް ޗެލެންޖް ކަޕް
ޖަޕާން އަތުންވެސް ބަލިވެ، ސެމީގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ގެއްލިއްޖެ
 
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަލިވީ ސިންގަޕޯރ އަތުން

އޭސީސީ މެންސް ޗެލެންޖް ކަޕްގައި ރައްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ބަލިވެ, ސެމީފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ހަތަރު ޓީމް ހިމެނޭ ގްރޫޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ޖަޕާނު އަތުން ބަލިވީ 42 ލަނޑުންނެވެ. ޖަޕާނުން ވަނީ 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 8 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 150 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 108 ލަނޑެވެ. ރާއްޖެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 40 ލަނޑު ހެދި އާދަމް ނާސިފް އުމަރެވެ. ހަސަން އިބްރާހީމް 20 ލަނޑު ހެދިއެވެ. ޖަޕާނުގެ ސަބޯރިޝްއާއި ޑެކްލަން ސުޒުކީ, ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު 26 ލަނޑު ހެދިއެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސިންގަޕޯރ އަތުން ބަލިވީ 41 ލަނޑުންނެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ރާއްޖެއަށް ދެން އޮތީ އަންގާރަ ދުވަހު ތައިލެންޑާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އޮތީ ރާއްޖެއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޖަޕާނެވެ. ދެވަނައިގައި ސިންގަޕޯރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް