ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 05:08
އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
އިންޓަ މިއާމީ
ހޮންގް ކޮންގް މެޗުގައި މެސީ އަށް ކުޅެވޭނެ: މާޓިނޯ
 
ވީއެންމެ ގިނަ ވަގުތެއް، މެސީ ލައްވާ ކުޅުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މާޓިނޯ ބުނި

އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީން، ހޮންގް ކޮންގާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖެރާޑޯ މާޓިނޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ހޮންގް ކޮންގް މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިންގެ ޙާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނާނެ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ޕްރީ ސީޒަންގެ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އުންމީދު ކުރެވޭ ގޮތުގައި މެސީ އަށް އެ މެޗުގައި ކުޅެވޭނެ އެވެ. އަދި ވީއެންމެ ގިނަ ވަގުތެއް، މެސީ ލައްވާ ކުޅުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މެޗުގައި މެސީ ލައްވާ ކުޅުވާނީ ކިހާ ވަގުތެއްކަން ޔަގީން ވާނީ ފަހު ވަގުތުކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ޔަގީނުން ވެސް އެ މެޗުގައި މެސީ ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ހޮންގް ކޮންގް މެޗަށް ނިކުންނައިރު، އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށް ބެލުން އެއްވެސް މުހިންމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، މިއާމީން ކުޅެމުން އަންނަނީ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ މެޗުތަކެއް ކަމަށާއި، ބޭނުން ވަނީ ޓީމުގެ ޙާލަތާއި، ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ދެނެގަންނަން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން، އައު ސީޒަން ފަށެންވާއިރަށް، ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މާޓިނޯ ބުނީ މިއާމީގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންކަން، މިވީ ދުވަސްކޮޅުން ވެސް އޭނާ އަށް ފާހަގަވި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ދެން ޖެހޭނީ އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު އެގޮތުގައި ހިފަހައްޓައި، އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ އުންމީދު ކުރާ ގޮތުގައި އައު ސީޒަން ފެށެންވާއިރަށް، މިއާމީ އަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ހޮންގް ކޮންގްގެ ކުރިން މިއާމީން ވަނީ ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ދެ މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ޙިލާލް އަދި އަލް ނަސްރާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް މިއާމީ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ހޮޮންގް ކޮންގްއާ ދެކޮޅަށް މިއާމީން ނިކުންނާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެކެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް