ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 06:14
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ބުޅާތަކަށް ވަގުތީ ޝެލްޓާ އަޅަން އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީއާ އެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ބުޅާތަކަށް ވަގުތީ ޝެލްޓާ އަޅަން އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީއާ އެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ކެޓް ޝެލްޓާ
ހުޅުމާލޭގައި ކެޓް ޝެލްޓާ އަޅަން ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ބުޅާތަކަށް ހާއްސަ ޝެލްޓާ އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ވަނީ 5،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސާފައި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ބުޅާތަކަށް ވަގުތީ ޝެލްޓާ އަޅަން އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީއާ އެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ވަގުތީ ޝެލްޓާ އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މާލޭގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް އަދި އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އިސްމާއިލެވެ.

ބުޅާތަކަށް ހާއްސަ ޝެލްޓާ އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ވަނީ 5،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިތަން އަޅަނީ ފަރުކޮޅުފުށީގައެވެ. އެތަން ނިމޭއިރު ބުޅާތަކަށް ހާއްސަ ހޮޓަލާއި ޕާކް އަދި ފިހާރަ ހުންނާނެ އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ކެޓް ޝެލްޓާ އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިން ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކެޓް ޝެލްޓާ ހަދައި އެ ތަން ބަލަހައްޓާނީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

ހުރިހާ ވަގުތަކު ވެސް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެހެން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސާ ގުޅިފައި އޮތް ފަރުކޮޅުފުށީގައި ޕެޓް ކެއާ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރަން ނިންމާ އެޗްޑީސީ އާއި އެނިމަލް ވެލްފެއަރ މިނިސްޓްރީ އާއެކު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ބިން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް