ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 10:17
ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ އަދި ހާލަންޑު
ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ އަދި ހާލަންޑު
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ސިޓީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ޤަވާއިދުން ހާާލަންޑް ބައިވެރިވޭ
 
ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ކުރިން ވެސް އުންމީދު ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް، މި މަހުގެ ފަހު ކޮޅު ހާލަންޑަށް ކުޅެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު، ނޯވޭގެ ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް ޤަވާއިދުގެ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ހާލަންޑް ސިޓީގައި ކުޅުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާ އަތުން ބަލިވި މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން، ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވަންދެން ހާލަންޑް ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ސިޓީން ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗެއްގައި އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ އިން މުޅިން އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް، އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ، ޑިސެމްބަރު މަހު އޭނާ ވަނީ ސިޓީގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނިކުންނަން ފަށައިފަ އެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ކުރިން ވެސް އުންމީދު ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް، މި މަހުގެ ފަހު ކޮޅު ހާލަންޑަށް ކުޅެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ސިޓީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ޤަވާއިދުން މިހާރު ހާލަންޑް ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ކަަމަށާއި، އަނިޔާ އަށް ފަހު ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ހާލަންޑް ދެން ކުޅެން ނިކުންނައިރު، ކުރިން ހުރި ފޯމުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އޮތް ކަމުގައި ވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ. ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ވެސް ހާލަންޑް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ހާލަންޑަށް އަނިޔާވެ، ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުމުން، ގާޑިއޯލާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ހާލަންޑް ނެތުމަކީ ސިޓީ އަށް ކުރިމަތިވާނެ ގޮން ޖެހުމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ހާލަންޑް ނެތި ވެސް ސިޓީން ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސިޓީން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށެވެ. އެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް