ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 06:32
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ބެންޒެމާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ބެންޒެމާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
އަލް އިއްތިހާދު
ބެންޒެމާއާ ގުޅޭ އިތުރު މަޝްވަރާތަކެއް އަލް އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
 
މީގެ އިތުރުން ސައުދީ ލީގުގެ ވެރިން ވެސް ބޭނުންވަނީ ބެންޒެމާ އެ ލީގުގައި ހުންނަން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް އިއްތިހާދަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކަރީމް ބެންޒެމާގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކުލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑު ދޫކޮށް އޭނާ އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް، އަލް އިއްތިހާދުން މި ސީޒަންގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭތީ، ބެންޒެމާ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. އެގޮތުން ބެންޒެމާ، އަލުން އެނބުރި ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ އަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އަލް އިއްތިހާދުން އޮތީ ބެންޒެމާ އާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އޭނާގެ ކުރިމަގަށް އަލި ގޮތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުދީ ލީގުގެ ވެރިން ވެސް ބޭނުންވަނީ ބެންޒެމާ އެ ލީގުގައި ހުންނަން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ އަލް އިއްތިހާދު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، ސައުދީ ލީގުގެ އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން ވެސް ސައުދީ ލީގުގެ ވެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީ މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. ސައުދީ ލީގު ދޫކޮށް، ބެންޒެމާ އަލުން ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ އަށް އެނބުރި ދާނީ، ސައުދީގައި އޭނާގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި ނަމަ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވެ ބެންޒެމާ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭތީ ބެންޒެމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ސައުދީގެ މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބެންޒެމާ ވަނީ މިހާތަނަށް އަލް އިއްތިހާދަށް ކުޅުނު 24 މެޗުން 15 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ ލަނޑަކީ ސައުދީ ލީގުގައި އޭނާ ޖަހާފައިވާ ލަނޑުތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް