ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:47
އިންޓަ މިއާމީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް
އިންޓަ މިއާމީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް
ރޮއިޓާރސް
އިންޓަ މިއާމީ
މެސީއާ އެއް ޓީމަކަށް އަލުން ކުޅެވޭނެކަމަށް ކުރިން އުންމީދު ނުކުރަން: ސުއަރޭޒް
 
އޭނާ ޤަބޫލު ކޮށްގެންހުރީ މެސީ ފުޓުބޯޅައިން ރިޓަޔާ ކުރާނީ ބާސެލޯނާގައި ކަމަށް

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް ކުރިން އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށް އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ސުއަރޭޒް މިހެން ބުނީ މެސީ ކުޅެމުން އަންނަ، މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގެ އިންޓަ މިއާމީގެ ފުރަތަމަ ފަރިތަކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ސުއަރޭޒް މިއާމީ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ކުރިން މެސީ އާއެކު ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި ވެސް ކުޅެފައިވާ ސުއަރޭޒް ބުނީ، ބާސެލޯނާ އަށް ފަހު މެސީއާ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅެވޭނެކަމަށް އުންމީދު ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ، އޭނާ ޤަބޫލު ކޮށްގެން ހުރީ މެސީ ފުޓުބޯޅައިން ރިޓަޔާ ކުރާނީ ބާސެލޯނާގައި ކަމަށް ސުއަރޭޒް ބުންޏެވެ. ސުއަރޭޒް ބުނީ ބާސެލޯނާ އަކީ މެސީ އެންމެ ލޯބިވާ ކުލަބު ކަމަށާއި، މެސީ ބޭނުންވާނީ އެ ކުލަބުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލުކުރަން ކަމަށެވެ. މެސީގެ އިތުރުން، ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް އަދި ޖޯޑީ އަލްބާ ވެސް އެގޮތުގައި ހުރި ކަމަށް ސުއަރޭޒް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން، އަލުން އެ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެއް ކުލަބަކަށް ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ކުޑަ ވެސް އުންމީދެއް ކުރިން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުޓުބޯޅަ އަކީ އަބަދުވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އުންމީދު ކުރީ، ބާސެލޯނާ އާއެކު ހުރިހާ ކާމިޔާބެއް ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެ ތިން ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނުކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ހަތަރު ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި އޮތީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، ކުރިން ކުލަބު ދޫކޮށްލުމުގެ ފަހަތުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް އޮތްކަން އިޙުސާސް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. ސުއަރޭޒް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު މަތީގައި ވެސް އަދި ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް، އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު އަނެއް ކުޅުންތެރިޔަކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވެސް ބޭނުންވަނީ މޮޅުވާން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެން ވެސް ކުރިއަށް ދާނީ އެ އަމާޒުގައި ކަމަށެވެ.

މެސީ، ސުއަރޭޒް، ބުސްކެޓްސް އަދި އަލްބާ އާއެކު މިއާމީން އަންނަނީ އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އައު ސީޒަންގެ ކުރިން އެ ޓީމުން ވަނީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ވެސް ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް