ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 15:07
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ޖަލު
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާތީ މާލޭ ޖަލު ބަންދުކޮށްފި
 
6 ޖެނުއަރީ 2023ން ފެށިގެން އެ ޖަލު ބަންދު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީން މިހާރު ވަނީ އެހެން ޖަލުތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައި

މާލެ ޖަލާއި އިންވެގެން ހުންނަ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަލު ތެރެއިން ޤައިދީން ގޮވާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނިކޮށް، އެ ޖަލު ބަންދު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީގެ ދަށުން މާލޭ ޖަލު ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން 6 ޖެނުއަރީ 2023ން ފެށިގެން އެ ޖަލު ބަންދު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީން މިހާރު ވަނީ އެހެން ޖަލުތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ މާލެ ޖަލާ އިންވެގެން ހުންނަ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަލުގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެކަމާމެދު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން، އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް 12 ޖެނުއަރީ 2024 އާ ހަމައަށް އެ އިމާރާތުގެ ކައުންޓަރުން ލިބޭނެކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލޭ ޖަލަކީ 17 ޖެނުއަރީ 2008ން ފެށިގެން މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބިމުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ޖަލެކެވެ.

މާލެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީން، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ގޮވައިހަދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ސުވާލު ކުރުމުން ހޯމްލޭންޑް، ސެކިއުރިޓީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ އިޙްސާން އޭރު ވިދާޅުވީ އެ ކަންބޮޑުވުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ އެކު ޖަލުން ޤައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކަމަށެވެ.

މާލެ ޖަލުން ގައިދީން މަދު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ޖަލަަށް ވެސް މީހުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެ ޖަލަށް ގެންދެވޭ އެންމެ ގިނަ ގައިދީން މިހާރު އެ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

މާލޭގެ ޖަލުގައި ބާކީ ތިބި ގައިދީން، މާލޭގެ ޖަލުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ކަރެކްޝަންސްގެ އެނެކްސް ނުވަތަ މާލެ ޖަލުގެ "ރިމާންޑް" އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް