ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:37
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ
ރޮއިޓާރސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ސްކަލޯނީގެ ވިސްނުން ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
 
އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ފަބިއަން ޓަޕިއާ ވަނީ ސްކަލޯނީއާ ވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާފައި

އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީއާއެކު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ދެމި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

ދާދި ފަހުން ސްކަލޯނީ ވަނީ އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން އުޅޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން ވާދަވެރި ބްރެޒިލް ބަލި ކުރި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު އަދި ބުންވަރު ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ. އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ސްކަލޯނީ ޤައުމީ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާނެކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ސީދާ ވަކި ކޮން ސަބަބެއް ކަމެއް ބުނެފައެއްނުވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އާޖެންޓީނާ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ސްކަލޯނީ އާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ފަބިއަން ޓަޕިއާ ވަނީ ސްކަލޯނީއާ ވަކިން ބައްދަލުކުރައްވާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އަދި މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ ސްކަލޯނީގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށާއި، ޓަޕިއާ ވަނީ ޓީމުގައި ދެމި ހުރުމަށް ސްކަލޯނީގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުން ސްކަލޯނީ ވަކިވާން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އަދި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ބޭނުމެއްނުވެ އެވެ. ސަބަބަކީ، އޭނާ އާއެކު އާޖެންޓީނާ އިން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ރަނގަޅު ވުމުންނެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމާ އޭނާ ހަވާލުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ. އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އިތުރުން، ބައްރުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފައިނަލިސިމާ އަދި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އޭނާ ވަނީ އާޖެންޓީނާ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރި ފަހުން، އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ސްކަލޯނީގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް