ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 04:53
ޖަޕާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައި
ޖަޕާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތެއް ވެއްޓިފައި
ރޮއިޓާސް
ޖަޕާން ބިންހެލުން
ޖަޕާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި 6 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން
 
އެތައްހާސް ގެތަކުގެ ކަރަންޓް ކެނޑި، އައްސޭރިފަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އުސް ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާން ޖެހިފައި

ހޯމަ ދުވަހު ޖަޕާނުގެ މެދުތެރެއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ހަ މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނާއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކުން ވަނީ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތަކުގެ ދަށުން ހަށިގަނޑުތައް ނަގަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.6 ގެ މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމުގައި އިމާރާތްތައް ހަލާކުވެ، އެތައްހާސް ގެތަކުގެ ކަރަންޓް ކެނޑި، އައްސޭރިފަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އުސް ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާން ޖެހިފައެވެ.

އަދި ޖަޕާނުގެ ހުޅަނގު ކަނޑުގެ އައްސޭރީގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 1 މީޓަރު (3.3 ފޫޓު) އުސްމިނުގައި ރާޅުތައް އުފެދުނެވެ.

ސަލާމަތީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު، ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ރަންވޭގައި ރެނދުތައް އަޅާ ފަޅައިގެން ގޮސް އެއަރޕޯޓެއް ވެސް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ޕްރިފެކްޗަރަލް ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާ ހަވާލާދީ އިޝިކާވާގައި ހަތަރު މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ކިޔޯޑޯ ނިއުސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކާއި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 70 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް