ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:42
އީސީން ޖޫރިމަނާކުރި ކެންޑިޑޭޓުން
އީސީން ޖޫރިމަނާކުރި ކެންޑިޑޭޓުން
ރައީސް އޮފީސް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަނުވުމުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި 5 ކެންޑިޑޭޓަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު 20،000 ރުފިޔާއިން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
 
ޖޫރިމަނާކުރީ؛ އުމަރު ނަސީރު، ހަސަން ޒަމީލް، އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، އިލްޔާސް ލަބީބު އަދި މުހައްމަދު ނާޒިމް

މިއަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ފަސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

އީސީން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި 8 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ލިބި، އެ ބަޔާންތައް ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާއްމު ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށް މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓާމެދު އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ؛ އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރާއި، ހަސަން ޒަމީލާއި، އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އިލްޔާސް ލަބީބާއި އަދި އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށެވެ.

މި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު 20،000 ރުފިޔާއިން، އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު 6000 ރުފިޔާއިން ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އީސީއަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި 5 ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ؛ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި, ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް