ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:17
ރާއްޖެޓީވީން އުފެއްދި ރުގްޔާ ފިލްމް
ރާއްޖެޓީވީން އުފެއްދި ރުގްޔާ ފިލްމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރުގްޔާ ފިލްމު
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮޑަކްޝަން، "ރުގްޔާ" އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑުތަކެއް!
 
"ރުގްޔާ" ފިލްމަށް ލިބުނީ އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރު މަގާމް އަދި އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ އެވޯޑް

ރާއްޖެ ޓީވީން ޕްރޮޑިއުސްކުރި ކުރު ފިލްމު "ރުގްޔާ"އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑުތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނަވާ ކަރްނާޓަކާ ފިލްމް އެކަޑަމީއާއި ޔުނިވަރސަލް ފިލްމު މޭކަރސް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި 03 ވަނަ ކަރްނާޓަކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްއިން ރުގްޔާގެ އިތުރުން، އިތުރު 2 ފިލްމަކަށް ވަނީ ޝަރަފުވެރި އިނާމުތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ފިލްމުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ ފޮރ ޕާފޯމިންގް އާރޓްސްގެ ފަރާތުން މި ފެސްޓިވްގައި ބައިވެރިކުރި ފިލްމުތަކެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީވީން ޕްރޮޑިއުސްކުރި "ރުގްޔާ" ފިލްމަށް އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރު މަގާމް، އެ ފިލްމުގެ ސަޕޯޓިން ކާސްޓް އަޙްމަދު ޝާރިފްއަށް ލިބުނުއިރު، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ޢަބްދުﷲ މުޢާޒަށް އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ އެވޯޑް ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެވޯޑު ލިބުނީ ދިވެހި ފިލްމު “ހެހެސް” އަދި  ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ ކްރައިމް ތްރިލާ “ގޮށްރާޅު" އަށެވެ. އެގޮތުން "ހެހެސް" އަށް އެންމެ މޮޅު ސިނަމޮޓޯގްރާފަރ އެވޯޑް ލިބިފައިވާއިރު އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސް އެވޯޑް ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، “ގޮށްރާޅު" އަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑެވެ. އެވޯޑް ލިބުނީ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލަށެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީން ޕްރޮޑިއުސްކުރި "ރުގްޔާ" ފިލްމަކީ ރާއްޖޭގައި ރުގްޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަމުންދިޔަ ސްކޭމްތަކާ ގުޅުވައި، އުފެއްދި ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް