ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:51
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ
އިންޑިޔާ ޓުޑޭ
އިންޑިޔާގެ ޕާލަމެންޓަށް ހަމަލާ ދިނުން
އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ތަހުގީގުކުރަން މޯދީ ގޮވާލައްވައިފި
 
މޯދީ ވަނީ މިއީ ވަރަށް ހައްސާސް މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައި
 
މިކަން ހިނގާފައިވަނީ 13 ޑިސެމްބަރ ވީ ބުދަ ދުވަހު
 
ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތް އިންޑިޔާ ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައި

އިންޑިއާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތަފްސީލީ ތަހުގީގެއް ހިންގެވުމަށް އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ 13 ޑިސެމްބަރ ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. 

މޯދީ ވަނީ މިއީ ވަރަށް ހައްސާސް މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޯދީ ވިދާޅުވީ، އެއީ އިތުރަށް ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ބަލައި، ތަފްސީލުކޮށް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ޕާލަމެންޓްގެ ތިރިގެ ލޮކްސަބާ އަށް ސިއްރުން ދެމީހުން ވައްދާ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތް އިންޑިޔާ ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ 22 އަހަރު ކުރިންވެސް 13 ޑިސެމްބަރުގައި މަޖިލީހަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފައިވެއެވެ. އެފަހަރުގެ ހަމަލާގައި 9 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް