ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 06:53
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ހޮލުންޑް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ހޮލުންޑް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ހޮލުންޑާމެދު ޓެން ހާގްގެ އިތުބާރު ބޮޑު
 
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮލުންޑަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނުވާތީ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ވާހަކަ ދައްކައި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެންމާކުގެ ރަސްމުސް ހޮލުންޑާމެދު އިތުބާރު ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގައި ހޮލުންޑުގެ ކުޅުން ދަށް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުންނެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ފަހުން މިހާތަނަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮލުންޑަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައި ނުވާތީ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް 12 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ.

ހޮލުންޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، އޭނާ ވަނީ މެޗުތަކުގައި ލަނޑު ޖެހޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޭނާ ފަސް ލަނޑު ޖަހާފައިވާކަން ޓެން ހާގް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ޓެން ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފަރާތުން ފެންނާނެ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުން ސާބިތުކޮށްދެނީ، ހޮލުންޑަކީ ލަނޑު ޖެހޭނެ، އެހާ ހުނަރު ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮލުންޑް ލަނޑު ޖަހާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޭނާ އަށް އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ހޮލުންޑަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ވެސް އެކަން ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، ހޮލުންޑަކީ މުަސްތަޤުބަލު އުޖާލާ، މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެޓަލަންޓާ ދޫކޮށް ހޮލުންޑް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ހޮލުންޑް ވަނީ މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 20 މެޗުން ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް