ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 07:55
ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ލީގު
ނަންޓޭސް ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ކުރިއަށް
 
މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން

ފްރާންސް ލީގުގައި ނަންޓޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އެއް ވަނަ މަގާމުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީއެސްޖީގެ އަމިއްލަ ދަނޑު ޕާކް ޑީ ޕްރިންސަސްގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ޕީއެސްޖީންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރާޑްލޭ ބާކޮލާއެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވިޓީނިއާއެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދިހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ނަންޓޭސް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ފްލޮރެންޓް މޮލެޓް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ނަންޓޭސް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ މުސްތަފާ މުޙައްމަދެވެ. މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ފްރާންސްގެ ރަންޑަލް ކޯލޯ މުއާނީއެވެ. އެއީ މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 15 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 36 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނީސް އަށް ލިބެނީ 32 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަަނައިގައި މޮނާކޯ އޮތީ 30 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް