ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 23:02
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުގެ 11 މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިިފި
 
މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ބުރާސްފަތި ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ މި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ކައުންސިލުގެ 11 މަގާމެއް ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން، އެ މަގާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ޕާޓީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނިގޮތުން، ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަކީ:

 1. ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު
 2. އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ރައީސް
 3. ޒުވާނުންގެ ލީގުގެ ރައީސް
 4. ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސުން އިންތިޚާބުކުރާ 25 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ 8 މަގާމު
 5. ޕާޓީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސުން އިންތިޚާބުކުރާ 25 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ މަގާމު 155ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ މަގާމު
 6. ކޮމިޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޗެއާރ
 7. ކޮމިޓީ އޮފް ހެލްތުގެ ޗެއާރ
 8. ކޮމިޓީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޗެއާރ
 9. ކެމްޕެއިން އެންޑް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީގެ ޗެއާރ
 10. ކޮމިޓީ އޮފް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޗެއާރ
 11. ކޮމިޓީ ފޯ ޑަޔަސްޕޯރާ - އިންޑިއާގެ ޗެއާރ

މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ބުރާސްފަތި ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ މި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހީމް އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބު ވެވަޑައިގަތް ފަހުން، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ވަރަށް މަދުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް