ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:06
އާސެނަލް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖޯން އުފާފާޅުކުރަނީ
އާސެނަލް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖޯން އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އެސްޓަން ވިލާ އިން އާސެނަލް ވެސް ބަލިކޮށްފި
 
އާސެނަލް އަށް އެއްވަނަ ގެއްލިއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާ އިން އާސެނަލް ވެސް ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކުރުމަށްފަހު, އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ވިލާ އިން ކުރިހޯދީ 1-0 ނެވެ. އެސްޓަން ވިލާގެ މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް އަށް ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ގެއްލިފައެވެ. މެޗަށް ނިކުއިތްއިރު އާސެނަލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ލިވަޕޫލެވެ. މެޗުން މޮޅުވެގެން އަލުން އެއްވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އާސެނަލް އަށް އޮތަސް ނަތީޖާއާއެކު, މިހާރު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ލިވަޕޫލެވެ. އެއީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ. އާސެނަލް ބަލިމިވީ އެންމެ ފަހުން އެޓީމުން ކުޅުނު ހަ މެޗުން މޮޅުވުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި އާސެނަލް ކޮޅަށް އެސްޓަން ވިލާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ޖޯން މެކިންއެވެ. އެސްޓަން ވިލާއިން ސިޓީ ބަލިކުރީ ސިޓީގެ ދަނޑުގައެވެ. އަދި އާސެނަލް ބަލިކުރީ ވިލާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައެވެ. މޮޅާއެކު އެސްޓަން ވިލާ އިން ވަނީ ތާވަލްގެ ތިންވަނާގައި މަގާމް ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލް އާދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެއް އަދި އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ސިޓީގެ މައްޗަށް އެސްޓަން ވިލާ އިން ވަނީ ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް