ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:12
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ކޮނޑޭގެ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ކޮނޑޭގެ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ކޮނޑޭގެ މިސްކިތް
ކޮނޑޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތް އަވަހަށް ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 
މިއީ 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް
 
މި މިސްކިތަށް 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ

ގއ.ކޮނޑޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތް އަވަހަށް ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ކޮނޑޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބުގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މިސްކިތުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިއީ 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

10 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި މިމިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 365 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވެއެވެ.

މި މިސްކިތަށް 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް