ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:03
މަސްވެރިންގެ ގުންޒަރުގެ ތެރެއިން
މަސްވެރިންގެ ގުންޒަރުގެ ތެރެއިން
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
މަސްވެރިންގެ ގުންޒަރު
މަސްވެރިންގެ ގުންޒަރުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 40 މަސްވެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ
 
މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ

މަސްވެރިންގެ ގުންޒަރުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 40 މަސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

42 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ މަސްވެރިންގެ ގުންޒަރު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޝިޔާމެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މީރުމާގައި މަސްވެރިންނަށް ބާއްވާ ސެޝަންތައް ކުރިއަށްދާނީ ހެނދުނު 09:00ން ހަވީރު 17:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ގުންޒަރުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 40 މަސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ގުންޒަރުގައި މަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ އެމްއެސްސީ ސެޓްފިކެޓް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއ،ި ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މަސްދޯނިފަހަރުގައި ރެސްކިއު ޑައިވިނަށް، ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަޅުވެރިން ތިބުމުގެ މުހިންމުކަމާއ،ި ކަނދުފަތި ގާއިމްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބައެއް ފަންނީ ކަންކަން ހިއްސާކުރުން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިޔާ ކާޑުގެ މައުލޫމާތާއި، ސްކޭމާއި ފްރޯޑްއަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މަހުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ގެންގުޅޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ގުންޒަރު ނިންމާލުމުގެގޮތުން، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މަސްވެރިންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދޫކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރޗުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވި، އަނެއްކާވެސް އައު ޑެޑްލައިނެއް
ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން، މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް މުއިއްޒު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: މަސްވެރިން ތިބީ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުދޭހާ ހިނދަކު ދޫދޭގޮތަކަށްނޫން
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި 280 މިލިޔަން ރުފިޔާ، މާރޗު 5ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާ ޚަލާސްކުރާނެ: ޝިޔާމް
މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ: ''އަޑު ނާހާނަމަ އިރުއޮއްސި 6:00 އާ ހަމައަށް ކޫއްޑޫގެ މަސްފެކްޓްރީގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިއްވާލާނަން''