ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:52
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
ކެރިއަރުގައި ރޮނާލްޑޯގެ 1200 ވަނަ މެޗުން އަލް ނަސްރަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް
މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު ދެ ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 16 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓާއެކު

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ރިޔާދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އަލް ނަސްރު ދެ ވަނައިގައި ދެމި އޮވެއްޖެއެވެ.

ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލް ރިޔާދާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އަލް ނަސްރުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-1 އިންނެވެ. އެ މެޗު ޚާއްސަވީ އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ އެއް ލަނޑު ޖަހައި، އަނެއް ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލް ނަސްރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރޮނާލްޑޯއެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި އަލް ނަސްރަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ އޮޓާވިއޯއެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ، މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓަލިސްކާ ވަނީ އަލް ނަސްރުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން އަލް ރިޔާދުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ އަންދްރޭ ގްރޭ އެވެ. މެޗުގައި އަލް ނަސްރުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު، ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ޖެހީ ޓަލިސްކާއެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ނަސްރު ދެ ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 16 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މި ސީޒަންގެ ސައުދީ ލީގުގެ އަލް ނަސްރު ވަނީ ތިން މެޗަކުން ބަލިވެފައެވެ. 12 މެޗުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، އެއް މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް