ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:21
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ކޮޕާ އެމެރިކާ: އާޖެންޓީނާ އާއި ޗިލީ އެއް ގްރޫޕަކަށް
 
ބްރެޒިލް ހިމެނުނީ ގްރޫޕް ޑީގައި

އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި ބާއްވ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އާއި ޗިލީ އެއް ގްރޫޕަކަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މި ދެ ގައުމަކީ ފަހުގެ ތާރީހުގައި މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވަރިކަމެއް ދެއްކި ދެ ގައުމެވެ. ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ހުރެ އާޖެންޓީނާ ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިނަލުގައި ޗިލީ އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

މި ދެ ގައުމާއެކު ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ ޕެރޫ އާއި ކެނެޑާ އަދި ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯއެވެ.

Advertisement

ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ މެކްސިކޯ އާއި އިކުއެޑޯ އާއި ވެނެޒުލޭނާ އާއި ޖެމެއިކާއެވެ. ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނެނީ އެމެރިކާ އާއި އުރުގުއޭ އަދި ޕެނަމާ އާއި ބޮލީވިއާއެވެ.

މަޝްހޫރު ބްރެޒިލް ހިމެނުނީ ގްރޫޕް ޑީގައެވެ. އެއީ ކޮސްޓްރިކާ އާއި ކޮލަމްބިއާ އާއި ހޮންޑިއުރަސްއާއެކުގައެވެ.

ކޮޕާ އެމެރިކާ އަކީ ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މި ފަހަރު މި މުބާރާތް ބާއްވަނީ ދައުވަތުދީގެން މެދުތެރޭ އެމެރިކާގެ ބައެއް ގައުމުތަކާއެކުގައެވެ. މުބާރާތް ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް