ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:57
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު
ދާދު ފޮޓޯސް
އަލީ ވަޙީދު
އަލީ ވަހީދު އެމްޑީޕީއަށް
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު އަލީ ވަޙީދު ވަނީ އޭރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި
 
އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، 7 އަހަރާއި 7 ދުވަހަށް ފަހު އެނބުރި އެމްޑީޕީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެކަން ހާމަ ކުރައްވައި އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، 7 އަހަރާއި 7 ދުވަހަށް ފަހު އެނބުރި އެމްޑީޕީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީއަށާއި މުޅި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގެން ހިތްވަރާއި މުރާލިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް އަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ދައުވާތަކެއް އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރިއެވެ. މި ދައުވާތައް ކޮށްފައިވަނީ، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އަލީ ވަހީދު ވަނީ މި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އެ ދައުވާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އަނބުރައި ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން، 3 އަހަރު ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު އޭނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ 11 ޖުލައި 2023 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އެއަށްފަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު އަލީ ވަޙީދު ވަނީ އޭރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ