ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 21:38
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ރައީސަށް އަދިވެސް ސާފެއް ނޫން!
 
ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބީ އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިން
 
ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުން ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ސާފުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
މިހާތަނަށް ލިބުނު ލިޔުންތަކުން، 77-89އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ސިފައިން ތިބިކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އަދިވެސް ޔަގީން ނުކުރެވޭ ކަމަަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ދިމާނުވާތީ، ނޫސްވެރިން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވުމާއި، ރައީސް އޮފީހުންވެސް 77 އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ތުރުކީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިފައިންގެ އަދަދު ޔަގީން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ނޫސްވެރިން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ލިޔުންތަކުން ރަނގަޅަށް މައުލޫމާތު ސާފުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިހާތަނަށް ލިބުނު ލިޔުންތަކުން 77-89އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ސިފައިން ތިބިކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ އިތުރުވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް، އިންޑިއާ އެމްބަސީއާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީ، އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަށް އޭރު އިދިކޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފެށިއެވެ. އަދި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރައްވާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކަން ރައީސް ހިމެނުއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް