ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:26
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
ސްކަލޯނީ އާއެކު އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރާނެ
 
ސްކަލޯނީއާ މަޝްވަރާ ކުރަން އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ފަބިއަން ޓަޕިއާ ބޭނުންފުޅުވޭ

އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީއާއެކު، އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ދާދި ފަހުން ސްކަލޯނީ ވަނީ އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން އުޅޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި އާޖެންޓީނާ އިން ވާދަވެރި ބްރެޒިލް ބަލި ކުރި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ، އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު އަދި ބުންވަރު ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ. އާޖެންޓީނާގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ސްކަލޯނީ ޤައުމީ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ސީދާ ވަކި ކޮން ސަބަބެއް ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އާޖެންޓީނާގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ސްކަލޯނީ އާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ސްކަލޯނީއާ މަޝްވަރާ ކުރަން އާޖެންޓީނާގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ފަބިއަން ޓަޕިއާ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުން ސްކަލޯނީ ވަކިވާން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އަދި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. ސަބަބަކީ، އޭނާ އާއެކު އާޖެންޓީނާ އިން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ، އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ރަނގަޅު ވުމުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisement

އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމާ އޭނާ ހަވާލުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ. އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އިތުރުން، ބައްރުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފައިނަލިސިމާ އަދި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އޭނާ ވަނީ އާޖެންޓީނާ އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރި ފަހުން، އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ސްކަލޯނީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް