ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 04:16
ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް އަދި ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ޗެފެރިން
ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް އަދި ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ޗެފެރިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
މަޚްލޫފް، ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މަޚްލޫފާއި، ޗެފެރިންނަކީ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ބޭފުޅުން

ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް، ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ޔުއެފާ)ގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ޗެފެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

މަޚްލޫފް، ޗެފެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ ސްލޮވޭނިއާގައި ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެެއްވުން އޮތީ ޗެފެރިންގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި މަޚްލޫފާއި، ޗެފެރިންނަކީ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ޔުއެފާގެ ފައުންޑޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޗެފެރިން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އަދި ޔުއެފާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވެސް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅިވަރު ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ވެސް މަޚްލޫފް ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު އިދާރާތަކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތީ ގާތް ގުޅުމެއް ވެސް އުފެދިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް