ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 04:07
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ވެސް ހޯދި މޮޅަށް އެންރީކޭގެ ތައުރީފު
 
މެޗުގެ މުޅި ޕްލޭން ބަދަލުކޮށް، އެހެން ގޮތަކަށް ކުޅުން ރާވަން ޖެހުނު

ފްރާންސް ލީގުގައި ލީ ހާވްއާ ދެކޮޅަށް ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެވެސް، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިން ހޯދި މޮޅަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

ލީގުގައި ލީ ހާވްއާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލު ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުންމާ އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލި އެވެ. މެޗުގެ ބާކީ ބައި ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް، މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެންރީކޭ ބުނީ، ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މެޗުގެ ބޮޑުބައި ކުޅެން ޖެހުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު ނެތި ކުޅެން ޖެހުމަކީ، ރިސްކެއް ނެގުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މެޗުގެ މުޅި ޕްލޭން ބަދަލުކޮށް، އެހެން ގޮތަކަށް ކުޅުން ރާވަން ޖެހުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެކަމާއެކު ވެސް ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮތްތަން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެންރީކޭ ބުނީ، ޕީއެސްޖީ އަކީ ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް ވެސް ތައްޔާރުވެގެން ކުޅެވޭނެ ޓީމެއް ކަމަަށެވެ. ލީ ހާވްއާ ދެކޮޅަށް އުނދަގޫ މެޗެއް ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް، މޮޅާއެކު ތިން ޕޮއިންޓު ލިބުމުން އުފާވާ ކަމަށް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ޓީމެއް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެންނަ ކުޅުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕީއެސްޖީގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ހަމައެހެންމެ، ޓީމުގައި ތިބި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ވެސް، އެންމެން އެކުގައި ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ދެން ތައްޔާރު ވާނީ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނަންޓޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު، ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ބިނާ ކުރާނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް