ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:41
ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ފްރާންސް ލީގު
ޑޮންނަރުންމާ އަށް ރަތެއް، ޕީއެސްޖީ އަށް މުހިންމު މޮޅެއް
 
މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައި

ފްރާންސް ލީގުގައި ލީ ހާވްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ލީ ހާވްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޕީއެސްޖީން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެއްކީ މެޗު ފަށައިގެން ދިހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލު ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުންމާ އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ. މެޗުގެ ބާކީ ބައިދ ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެ ވެސް، ޕީއެސްޖީން ވަނީ މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެވެ. މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން މިނެޓަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް ޖެހީ ވިޓީނިއާ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ މެނުއަލް އުގާޓޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 14 މެޗުން 33 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނީސް އަށް ލިބެނީ 29 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައިއޮތް މޮނާކޯ އަށް 27 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ލީލް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް